کدخبر: 1425
راستان نیوز | بالا بودن بدهی خارجی که در بعضی محافل اقتصادی در گذشته به عنوان نکته ای منفی تلقی می شد , امروزه در اقتصاد تعریف دیگری پیدا کرده است . در صورتیکه بدهی , ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نه تنها نکته منفی برای اقتصاد آن کشور نیست بلکه بالا بودن بدهی خارجی ناشی از سرمایه گذاری نشان دهنده اقتصاد باز و پیشرفته در آ« کشور می باشد. به گزارش راستان نیوز روزنامه اعتماد در این باره می نویسد , بررسی آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی ایران اندکی بیشتر از ۵ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار است که این رقم بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران را تشکیل می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری یک میلیارد و ۴٧ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی ایران سررسید شود. بدهی‌های خارجی ایران در سال ١٣٩٠ بیش از ١٩ میلیارد دلار برآورد شده است و به این ترتیب حجم بدهی‌ها در چهار سال اخیر کاهشی قابل توجه را تجربه کرده است. ایران یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را در میان کشورها دارد که البته تحریم گسترده بین‌المللی در این میان بی‌تاثیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی از اعطای تسهیلات به ایران خودداری کرده‌اند؛ چرا که با توجه به قطع مراودات بین‌المللی ایران با نظام بانکی جهان سبب شده است دریافت تسهیلات خارجی برای ایران مشکل شود. برخی معتقدند فرصت کنونی برای ایرانی که می‌خواهد ارتباطی دوباره با جهان برقرار کند، فرصت ویژه‌ای است؛ چرا که ایران می‌تواند از این موقعیت بهره بالایی ببرد. بر اساس این گزارش ترکیب بدهی‌های خارجی نشان می‌دهد تنها ۴۵۴ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران بدهی کوتاه‌مدت است اما ۵ میلیارد و ٣١ میلیون دلار از این رقم بدهی میان‌مدت و بلندمدت ایران است که در بخش عمده‌ای از آن پس از سال ١٣٩٧ سررسید خواهد شد.»
ارسال نظر

نظرات کاربران