کدخبر: 973
راستان نیوز | به گزارش راستان نیوز طی هفته های اخیر گزارش های ضد ونقیضی از روند پیشرفت مقدمات انتخابات فدراسیون فوتبال ذر رسانه ها منتشر شده است که راستان نیوز نسبت به مراقبت مسئولین ورزش از جریانات خاص و برنامه ریزی گروههای حاکم بر فدراسیون هشدار داده بود. در آخرین اظهار نظری که به آقای کفاشیان نسبت داده شده ایشان اعلام کرده اند : تا اساسنامه فدراسیون به تصویب هیئت دولت نرسد اجازه برگزاری انتخابات را نمی دهد! چرا که انجام انتخابات بدون تایید اساسنامه توسط هیئت دولت غیر قانونی است. سوال اینجاست چطور آقای کفاشیان که 8 سال با اساسنامه ای که تایید هیئت دولت را نداشته , رئیس بوده و همچنان حتی با پایان دوره ریاستش هنوز خود را رئیس می داند؟ در حالیکه در آستانه بازیهای انتخابی جام جهانی نیاز است که سریعا انتخابات برگزار شده وفدراسیون فوتبال رئیسش را بشناسد تعویق انتخابات توسط آقای کفاشیان چه معنی می تواند داشته باشد؟ آیا همه اینگونه اقدامات ترفندی نیست که مجدداگروه اصفهانی حاکم بر فدراسیون فوتبال قدرت را در فدراسیون به نفع خود حفظ کرده و مجددا کفاشیان را به قدرت برگردانند یا پروژه پوتین , مدودف (کفاشیان , تاج)را پیش ببرند؟ افکار عمومی که در این مورد فقط فوتبالی ها را شامل نمی شود بلکه کل جامعه را در بر می گیرد از دولت خصوصا وزیر ورزش که رئیس مجمع فدراسیون فوتبال نیز هست انتظار دارد در این مورد تدبیر نموده واز تکرار دور باطل در این فدراسیون پولساز جلوگیری کنند.
ارسال نظر

نظرات کاربران