کدخبر: 8857
راستان نیوز | در ورزش گلخانه ای ایران، تعداد مدال ها معرف واقعی توسعه ورزش نیستند. گاهی یک یا دو مدال و گاهی هم ١٢ مدال. به گزارش راستان نیوز، وطن عزیزمان امروز تجربه متفاوتی را در بخش ورزش می گذراند. تجربه مدیریتی به دور از بهره برداری از لمپنیسم و عوام زدگی، به دور از بده بستان ها و فساد عمق یافته در محیط ورزش، مدیریتی که به جای جوسازی، به طرح علمی مباحث این حوزه پرداخته، آمار و گراف ارائه می کند و با برد و باخت ها به هیجان نمی آید. مدیریتی که مبتنی بر سکه پرانی و باج دهی و باج گیری نیست؛ مدیریتی که تنها به شنود مصالح کشور می پردازد و وطن را برای امروز خود نمی خواهد. اما دریغ که گوش چون نافذ بود دیده شود        ورنه قل در گوش پیچیده شود جایی که وزیر ورزش از حد میانگین کسب مدال در کل مسابقات المپیک که وطنمان در آن شرکت داشته می گوید، گوش سنگین روزنامه وطن امروز تنها به شنود تفرقه و پاشاندن بذر ناامیدی مشغول می شود. دریغ که رزمنده ای برای وطن فردا جهاد می کند و روزنامه ای هنوز گمان می کند در وطن دیروز است و می توان چون ایام گذشته همچنان بر طبل پوپولیسم کوبید. اگر با الفبای آمار آشنایی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که طبق نمودار فوق میزان مدال آوری کشورمان در المپیک هیچگاه با یک روند صعودی همراه نبوده است. یه این معنی که افزایش تعداد مدال، یا نتیجه ظهور ستاره های مقطعی بوده و یا نتیجه ی فعل و انفعالات حین مسابقات، نظیر قرعه ها ی مناسب بوده است. از آنجاییکه، تمام مدال های ما عموما از کشتی و وزنه برداری بوده است؛ در کشتی یک قرعه مناسب می تواند به مدال آوری کمک کند. با افول یک ستاره در دیگر کشورها و یا ظهور یک ستاره در کشور خودمان، روند مدال آوری نیز تغییر می کند؛ یا مانند المپیک لندن، ستاره ای چون احسان حدادی  تک مدالی می آورد و زود غروب میکند. آنچه که بعنوان میانگین مدال مطرح شده واقعیت ورزش کشور ما است که از 1948 لندن تا به امروز ادامه داشته است و ذکر واقعیت برای عده ای که نان و نامشان در پول های سرگردان در ورزش بوده است خوشایند نخواهد بود. از این جهت، انجام کارهای زیر بنایی در رشته های مختلف در ورزش کشور، برای بعضی خوشایند نیست؛ زیرا سود کسانی که منافع خود را در نتایج و مدال های مقطعی می جویند را خدشه دار می کند.
ارسال نظر

نظرات کاربران