کدخبر: 4245
راستان نیوز | 4 بیانیه طی یک هفته! سر مربی تیم ملی که از ابتدای شروع به کار با حامیانی وارد فضای فوتبال ایران شد که تا به حال هیچ مربی ایرانی یا خارجی از چنین قدرت رسانه ای برخوردار نبوده است. حتی با وجود روابط عمومی عریض و طویل در فدراسیون فوتبال، تیم ملی بصورت جداگانه اقدام به راه اندازی واحد رسانه ای و روابط عمومی مجزا کرد. همه این ها در حالی بود که یک تیم رسانه ای هماهنگ نیز، خارج از فدراسیون و تیم ملی بصورت افراطی از هر تکان این مربی پرتغالی حمایت کرده و آن را نشانه ای از علم و دانش فوتبال وی قلمداد می کردند. اگر کسی در گوشه ای از کشور کوچکترین انتقادی از کی روش می کرد، همین کافی بود تا همه عوامل رسانه ای مرتبط! بطور هماهنگ، بزرگترین هجمه ها را علیه این منتقد ترتیب می دادند. کار تا جایی پیش رفت که دیگر حتی افراد پرطرفدار و کارشناسان معروف کشور نیز دیگر جرات کوچکترین انتقادی را نداشتند. کی روش که علیرغم همه ی حمایت ها و تبلیغات طی 5 سال نتوانست، بجز یک باخت مقابل آرژانتین در جام جهانی افتخاری برای فوتبال ایران کسب کند! عاقبت چهره واقعی خود را طی 4 بیانیه طوری نشان داد که حتی حامیان رسانه ای مرتبط با وی نیز توان دفاع از وی را ندارند. آشی که این بار کی روش برای حامیانش پخته است آنقدر شور شده که شیفته های مرد پرتغالی حتی حاضر به چشیدن آن هم نیستند.
ارسال نظر

نظرات کاربران