کدخبر: 3275
راستان نیوز | دو انتصاب اخیر تاج می تواند بیانگر نگرش وی به آینده فوتبال کشور و نحوه مدیریت آتی ایشان باشد. انتصاب هایی که رنگ و بوی تقسیم پست ها در فدراسیون، بین افرادی با سوابق انتقادی علیه فدراسیون قبلی در برنامه پربیننده تلویزیونی و برخی سایت ها دارند. به گزارش راستان نیوز، براتی که بعد از عدم احراز صلاحیتش در انتخابات، کل انتخاباتی را زیر سوال برد که آقای تاج برنده پست ریاستش در آن انتخابات شد و یا آصفی که از سخنگویی وزارت خارجه به فوتبال آمد و هرگز برنامه فوتبالی مشهور، سراغ وی نرفت ولی انتقادهای وی همواره علیه کفاشیان مشهود بود. رویه پست دادن برای ساکت کردن افرادی که برای گرفتن پست در فدراسیون فوتبال، مدتی شروع به انتقاد می کنند و می دانند که رئیس برای کسب حاشیه امن در رسانه ها، پست ها را بین آن ها تقسیم می کند، از دوره صفایی فراهانی باب شد و وی که از داد و فریادهای فردی خسته شده بود ابتدا وی را مشاور خود کرد و چون وی ساکت نشد، فوتبال را به وی سپرد و هرگز به آن باز نگشت. این رویه پست دادن می تواند آفت فدراسیون جدید نیز باشد، چرا که این افراد هرگز به کم قانع نیستند و بیشتر می خواهند. یکی از این اشخاص امیر عابدینی است که تاج قصد دارد برای حفظ مصونیت خود از حاشیه سازی های وی در رسانه ها، وی را بعنوان سرپرست در یکی از پست های دبیر کلی یا سازمان لیگ انتخاب کند و بعد از چند ماه با استفاده از اساسنامه و به دلیل بالا بودن سن و منع قانونی، او را کنار بگذارد، طوری که نه سیخ بسوزد نه کباب! آقای تاج غافل از آن است که عابدینی وقتی که پستی ندارد در همه امور مدعی است، وای به روزی که در صندلی مدیریتی جا خوش کند؛ مسلما در آن صورت تاج و همه دوستانش هم نمی توانند وی را تکان دهند. دلسوزانی که عمیق مسائل مدیریت فوتبال را دنبال می کنند امیدوار بودند که تاج راه کفاشیان را نرود و خود را از ابتدا اسیر خط و خطوط برنامه معروف فوتبالی، سایت ها و زرد نامه ها و افراد پست پرست نکند و استقلالی که همه از آن دم می زنند را در همه امور رعایت کند و فقط شعار استقلال را مقابل نهاد بالا دستی که می تواند حداقل در این دوره برای این فدراسیون کمک حال باشد، علم نکند.
ارسال نظر

نظرات کاربران