کدخبر: 2744
راستان نیوز | در کشورهای در حال توسعه معمولا مقولات مدرن بصورت نصفه و نیمه بکار گرفته می شوند و در نتیجه کارکرد واقعی که در کشورهای پیشرفته دارند، دراین کشورها، کارکردی ضعیف داشته و یا حتی آثار مخربی از خود بجا می گذارند. ورزش نیز بعنوان یک پدیده مدرن از این قاعده مستثنی نیست. در کشور ما، بسیاری از اوقات، این پدیده مدرن از خود آثار مخربی بروز میدهد و کارکردی که ورزش در کشورهای پیشرفته داشته، دیده نمی شود و یا بسیار ضعیف عمل کرده، یا حتی آثار زیانباری از خود بجا می گذارد. منظور از کارکرد ضعیف، عدم مدال آوری در ورزش قهرمانی نیست چرا که در همه کشورها از پیشرفته تا عقب مانده، ورزش های بومی و با سابقه به هر شکل ستاره هایی دارند که مدال هم کسب می کنند. منظور از عدم کارکرد، عدم عملیاتی شدن نقش ورزش در ثبات و پایداری سیستم و رشد و توسعه اجتماعی کشور و توسعه ورزش است. آنچه که بعنوان کارکرد صحیح ورزش می توان برشمرد عبارتست از توسعه ورزش در بطن جامعه و همگانی کردن آن، که از دل این همگانی شدن، سلامتی جسمی و روانی افراد جامعه بدست خواهد آمد و همچنین افزایش چشمگیر تعداد قهرمانان ملی و بین المللی نیز از نتایج کارکرد این پدیده مدرن خواهد بود. اما سوال اساسی مطرح، این است که علت عدم کارکرد صحیح ورزش در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما چیست؟ شاید گروهی پاسخ آن را در کمبود امکانات بدانند که قطعا پاسخ صحیحی نیست. علت اصلی در نبود ساختارهای نرم افزاری و قوانین پیشرفته و مهمتر از همه عدم نگاه علمی به ورزش می باشد. اما آنچه که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده و سکان هدایت حداقل بخشی از ورزش را فردی با سابقه ورزشی و دانشگاهی بدست گرفته، این امید را زنده کرده است که ورزش بتواند در کشور ما نیز مانند کشورهای پیشرفته کارکرد صحیح خود را پیدا کند. آنچه که این امید را بیشتر می کند اقداماتی است که به دور از هیاهوی مرسوم رسانه ای، توسط دکتر محمود گودرزی، در ورزش کشور در حال انجام است؛ که شاید بدلیل جذابیت اخبار مربوط به حاشیه های ورزشی از نگاه حتی صاحبنظران ورزش مغفول مانده باشد. 8 مورد از اقدامات اساسی وزارت ورزش و جوانان که می تواند تضمین کننده کارکرد صحیح ورزش در آینده کشورمان باشد را بطور خلاصه به شرح زیر می توان برشمرد : ١- قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تدوین شد؛ در حال حاضر قانون وزارت ورزش متعلق به سال ١٣٥٠ است و از هیچ ظرفیت ویژه اى براى توسعه ورزش برخوردار نیست. ٢-پیش نویس لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصى ورزش ایران تدوین و پس از تصویب در کمیسیون هاى دولت، به زودى در مجلس بررسى خواهد شد. با تشکیل این سازمان، جریان دانش و تخصص در ورزش کشور تضمین مى شود. ٣- نظام نامه جامع فرهنگى ورزش کشور به تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگی رسید. از این پس ریل فرهنگى ورزش کشور از مدار سلیقه و هیجان خارج و در مسیر قانون و برنامه قرار خواهد گرفت. ٤- پیش نویس سیاست هاى کلى نظام در بخش ورزش با مشارکت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به زودى توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ مى شود. اقدامى که وزراى آینده ورزش کشور را وادار مى کند در مسیرى واحد و با سیاستى یکپارچه حرکت کنند. ٥- طرح ملى آمایش ورزش قهرمانى اجرایى شد؛ زین پس توزیع اعتبارات ورزش قهرمانى در استان هاى سراسر کشور، نه بر مبناى سلیقه که بر مبناى اطلاعات دقیق مبتنى بر طرح آمایش خواهد بود. ٦- براى اولین بار، ورزش کشور صاحب بانک جامع اطلاعات شد؛ سامانه اى آنلاین و قدرتمند که مى تواند آمار و اطلاعات اماکن و منابع انسانى ورزش کشور را در قالب داشبوردهاى مدیریتى در اختیار سیاست گذاران ورزش کشور قرار دهد. ٧- فرایند تدوین قانون جامع ورزش کشور آغاز و عملیات تنقیح قوانین در دو حوزه ورزش و جوانان به پایان رسید. این قانون مى تواند بخش اعظمى از خلاء هاى قانونى ورزش کشور را مرتفع کند. ٨- براى اولین بار موضوع تشکیل مجمع داورى و حکمیت ورزش کشور مطرح و فرایند اجرایى تشکیل آن آغاز شده است. با تشکیل این مجمع، تلاش براى ساماندهى ساختارمند اختلافات و چالش هاى حقوقى حوزه ورزش آغاز خواهد شد.
ارسال نظر

نظرات کاربران