کدخبر: 22974
راستان نیوز |
 
سوال:

من میخواهم از نامزدم جدا بشوم میخواستم بدونم در چه شرایطی مهریه به من تعلق نمیگیرد؟

 
پاسخ:

اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهت فسخ به دلیل عنن (ناتوانی جنسی مرد) صورت بگیرد در این مورد نیز زن مستحق نصف مهر می باشد. اما هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهاتی غیر از عنن فسخ شود زن حق مهر ندارد و در این صورت مهریه به او تعلق نمی گیرد.

دادرس

ارسال نظر

نظرات کاربران