کدخبر: 2170
راستان نیوز | به گزارش راستان نیوز، تغییرات اجتماعی, بخصوص تغییرات فرهنگی، به کندی صورت می پذیرند و به مرور احساس میشوند. ارتقاء سطح فرهنگ افراد یک جامعه از ساخت بلندترین برج های دنیا مشکل تر و به برنامه ریزی و توان بیشتری نیازمند است. والدین یک خانواده, بیست سال زحمت میکشند تا بتوانند فرزندان شایسته ای تحویل اجتماع دهند, اما در بسیاری مواقع نمیتوانند تمامی اهداف و آمال و آرزوهای خود را در مورد فرزندشان تحقق یافته بیابند؛ زیرا فاکتورهای بسیاری وجود دارند که برآیند آنها بر افراد تاثیر گذار است. حال باید دانست, تغییرات و ارتقاء سطح فرهنگ یک جامعه, یا طبقاتی از اجتماع, چقدر میتواند دشوار باشد. در کشور ما, اراده ای قوی مبنی بر مدیریت صحیح و پاک, در ارکان اصلی ورزش کشور وجود دارد. اراده ای بی تردید, در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و ورزش در جوانان این مرز و بوم, دیده میشود؛ که باید با عزم و اراده ملی و حمایت همه جانبه, اولین قدمهای برداشته شده که الحق و الانصاف سخت ترین قدمها بوده است, پشتیبانی گردند. دکتر محمد خبیری (نایب رییس اسبق فدراسیون فوتبال و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) در پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی عنوان کرد: آنچه که در باشگاه پرسپولیس در لیگ دوره اخیر شاهد بودیم معجزه فرهنگی بود. من در تاریخ فوتبال ایران تا کنون چنین مدیریت هوشمندانه و فرهنگی را بیاد ندارم. جا داشت که ابعاد این موفقیت توسط صاحب نظران و اندیشمندان در رسانه ملی تحلیل و بررسی میشد. مدیریت باشگاه، سرمربی و کادرفنی، و سایر عوامل إجرائی با دور شدن از حاشیه سازی رسانه ای و مدیریت صحیح و دقیق آشوبی که همواره در دوره های اخیر در درون و بیرون این باشگاه وجود داشت توانستند هواداران باشگاه را نیز همراه خود سازند تا برای اولین بار هیچ حرکت ضدفرهنگی و ضداخلاقی را در ورزشگاه مملو از تماشاگر شاهد نباشیم
ارسال نظر

نظرات کاربران