کدخبر: 1979
راستان نیوز | به گزارش راستان نیوز , در دوران قاجار که اوج تسلط انگلیس بر کشور ایران بود , این مشاورین خود فروخته ایرانی بودند که زیر و بم تمام روحیات درباریان و مردم آن روزگار ایران را در اختیار سفیران انگلیس قرار می دادند و آن ها نیز با زیرکی از منافع این مشورت ها به نفع خود و دولت متبوعشان بهره می بردند. روزگار غریبی است , تاریخ تکرار می شود منتهی در ابعاد کوچک و در فوتبال کشورمان . حال که استعمار انگلیس و سایر کشورهای استعماری دیگر , جایی در سیاست این مملکت به آن شکل ندارند , پدیده ای استعماری در فوتبال ایران با کمک گرفتن از همان روش در دوره قاجار شکل گرفته است. در همان دوران اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم دولت وقت انگیس , همواره به عنوان ناجی ملت و کشور ایران وارد میدان می شد و توسط آن گروه از مشاوران نیز اینگونه تبلیغ می شد که بدون انگلیس کشور ایرانی وجود نخواهد داشت و نیز اینگونه القا می شد که انگلیس از تمام ایرانی ها برای ایران دلسوز تر است. حال حکایت همین مربی پرتغالی تیم ملی ایران است که توسط تعدادی مشاور ایرانی مشابه دوران قاجار , به تمام روحیات مردم و پارامتر های قدرت در ایران آشنا شده و با کمک همان مشاوران که اتفاقا در برخی رسانه ها نیز حضور دارند , سعی کرده از این شناخت در جهت منافع شخصی بیشترین بهره را نصیب خود کند. اگر در آن دوران با شایعات و قصه های شفاهی از جمال و جبروت انگلیس تعریف و تمجید می شد در این دوره مشاوران مدرن و منفعت طلب با کمک رسانه ها در مدح این مربی سخن گفته و او را تنها ناجی فوتبال مملکت معرفی می کنند و از این طریق کلاهی بر سر عوام گذاشته و عبایی برای خود می دوزند. در این باب سخن بسیار است که در زمان مناسب به آن ها خواهیم پرداخت.
ارسال نظر

نظرات کاربران