ارسال نظر

نظرات کاربران
  • ایرانی عزادارست

    حالا که پیکر16آتشنشان پیداشده جای تعجب وسوال دارد.؟آیا آتشنشان دیگری هم مفقود هست یا آتشنشانی را بی لباس پیدا کردند؟شاید هم مال یکی از مغازه هاست برای فروش بوده!ای خدا به خانواده هاشون صبر بده....خدایاااااااااااااااااا