کدخبر: 19588

محمد هاشمی در مورد فراخوان شورای نگهبان به حقوقدانان برای تحلیل و بیان معیارهای تشخیص رجل سیاسی، گفت: قانون‌گذار در قانون اساسی یکی از شروط رییس جمهور شدن را رجل سیاسی درنظر گرفته است.

راستان نیوز |

در پیش نویس قانون اساسی از کلمه مرد استفاده شده بود ولی رای نیاورد و تصویب نشد. بعدها در اصلاحی که صورت گرفت از کلمه رجل استفاده شد و رای آورد. این امر نشان می‌دهد که هدف قانونگذاران از کلمه رجل، جدا از مرد است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه رجل معنای شخصیت را می‌دهد و نه جنسیت، اظهار کرد: در قرآن هم اجرای قسط و عدل را مخصوص انسان دانسته و دید جنسیتی نداشته است و این نشان می‌دهد که زنان هم می‌توانند در زمینه‌های مختلف مشارکت کنند.

این حقوقدان افزود: در تصویب کلمه رجل یک زیرکی صورت گرفته و سیاسی بوده است. در آن زمان دیدی نسبت به حضور زنان وجود داشت است. با توجه به اینکه کلمه مرد هم در پیش نویس رای نیاورد، می‌توان گفت که رجل به معنای عام آن یعنی هم زن و هم مرد است و قانون‌گذار به دلیل شرایط اجتماعی آن زمان کلمه رجل را تصویب کرد.این مطلب در ایلنا منتشر شده است.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران