کدخبر: 19093
راستان نیوز |
  چهار روز پیش یک مرد نانوا در مقابل اداره کل صنعت و معدن استان اردبیل اقدام به خودسوزی کرد، با این حال در این روزها هیچ واکنشی از هیچ مسئولی در این استان دیده نشده است.اداره غله استان اردبیل به دلیل بدهی این نانوا به این اداره و همچنین بدهی سنگین او به یکی از بانک‌های خصوصی به ملبغ ۳۰۰ میلیون تومان از دادن آرد به او خودداری کرده بود. از طرفی برای منزل او از سوی بانک حکم اجرا صادر شده بوده است.استاندار و فرماندار قول داده بودند اداره کل صنعت و معدن با این نانوا هماری کند تا او بتواند با ادامه کار بدهی خود را بپردازد با این حال بازهم اداره آرد از دادن آرد به او خودداری کرده و این فرد در محوطه اداره صنعت و معدن استان اردبیل اقدام به خودسوزی کرده است. این نانوا به بیمارستان سوانح سوختگی تبریز منتقل شده و گفته می‌شود ۶۰ درصد سوختگی دارد.این خبر در آذر سلام منتشر شده است.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران