کدخبر: 18654

نوشته ای روی بطرى آب معدنى یک شرکت استرالیایی!

راستان نیوز |

  برچسب جالبی به بطریهای آب در استرالیا وصل شده است که یکی از گفته های پیامبر اسلام روی آن نوشته شده.

روی برچسب نوشته شده : هیچوقت آب را هدرندهید حتى اگر در کنار یک نهر جارى آب بودید

(حضرت محمد )

بطری آب

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران