ارسال نظر

نظرات کاربران
  • مهدی

    همچی شد سوجه مردم این فرهنگ غلطی که خود سیستمهای اموزشیمون یادشون و یادمون داده